Glukometr Rightest Max Plus s Bluetooth

od výrobce glukometrů mylife Unio a mylife Pura

  • automatické kódování
  • vysoká přesnost
  • bezdrátový přenos výsledků měření do aplikace pomocí Bluetooth
  • rozsah hematokritu 10 – 70%
  • dodatečné symboly pro upřesnění okolností měření
  • připomínka na kontrolu ketolátek při glykémii vyšší než 13,3 mmol/l
  • vysoká čitelnost znaků díky velkému písmu
  • inverzní LCD displej umožňuje měření za šera nebo ve tmě
  • patentovaný proužek – pevný a lehce uchopitelný
  • v souladu s normami EN ISO 15197: 2015 a ISO 15197: 2013

website icon

Široký rozsah hematokritu (HCT)

Přesné měření i v mezních hodnotách HCT, tzn. o novorozenců, seniorů, anemických pacientů atd.

website icon

Symboly

Pro označení okolností měření – před a po jídle, denní doba, cvičení apod.

website icon

Personalizace

Možnost nastavení cílových glykémií a denního harmonogramu

website icon

Upozornění na kontrolu ketolátek v krvi

Na displeji se toto upozornění objeví při naměřené glykémii vyšší než 13,3 mmol/l, doporučuje se změřit hladinu ketolátek.

website icon

Kompletní management glykémií

Možnost přidávání poznámek, fotografií pro podrobnější informace o naměřených hodnotách.

website icon

Intuitivní panel se statistikami

Prezentace užitečných dat a údajů


glukometr rightest max plus

Symboly

icon 02Po probuzení
icon 04Před spaním
icon 01Před jídlem
icon 03Cvičení
icon 05Noční
icon 06Po jídle

Ukazatel cílového rozpětí

icon 07Hyperglykémie

icon 07Normoglykémie

icon 07Hypoglykémie

glukometr rightest max plus

GM700SB 170822 01 07 en

Aplikace Rightest CARE

GM700SB 170822 01 10
GM700SB 170822 01 14 GM700SB 170822 01 16

Postup měření

GM700SB 170822 01 141. Vložte proužek do portu glukometru, dojde k automatické kalibraci.

GM700SB 170822 01 142. Jakmile na displeji bliká kapka krve, naneste vzorek krve.

GM700SB 170822 01 143. Po 5 sekundách se objeví výsledek měření.

GM700SB 170822 01 144. Vyjměte testovací proužek.


Specifikace:

Testovací proužek Max
Kódování Automatické
Technologie měření GDH/ elektrochemický senzor
Krevní vzorek Kapilární, žilní, tepenná a neonatální
Minimální velikost krevního vzorku 0,75 µl
Rozsah HCT 10 – 70%
Rozsah měření 0,6 – 33,3 mmol/l
Rozměry glukometru 82 x 50 x 15,5 mm
Rozměr displeje 40,7 x 40,2 mm
Hmotnost (s bateriemi) 59 ± 5 g
Napájení 2 baterie CR2032
Kapacita paměti 500 měření
Provozní teplota 6 – 44 °C
Provozní vlhkost prostředí 10 – 90%
Podmínky pro skladování -10 – 60°C
Podmínky pro skladování proužků 4 – 30°C a méně než 90% relativní vlhkosti
Verze Bluetooth 4.0
Přesnost měření pro koncentrace glukózy < 5,5 mmol/l 95% naměřených hodnot v rozmezí ± 0,83 mmol/l
pro koncentrace glukózy ≧ 5.55 mmol/l 95% naměřených hodnot v rozmezí ± 15%